Decentraliserat ventilationsaggregat med värmeåtervinning – på enklast möjliga sätt

Fresh Flow tar tillvara på husets utgående värme och återanvänder upp till 85% till uppvärmning av den friska luft som tillförs. Detta gör Fresh Flow till en klimatsmart investering för både dig och miljön.

Hero_Flow så fungerar_Freshwebb 1200x900px.jpg

Så här fungerar Fresh Flow

Fresh Flow arbetar bäst parvis monterade i ytterväggar i separata rum, i samma bostad.
Flows kraftfulla Xenion-fläkt arbetar kontinuerligt och byter automatiskt luftriktning var 70:e sekund. När fläkten drar ut den gamla inomhusluften fångas en stor del av frånluftens värmeenergi upp och lagras i den inbyggda keramiska ackumulatorn. Därefter växlar fläkten riktning, för att under nästa 70 sekunder ventilera in frisk utomhusluft som passerar den uppvärmda keramiska ackumulatorn. Den svala utomhusluften värms upp under sin passage genom keramiken, och blir till förvärmd och fräsch tilluft som sprids i exempelvis vardagsrum eller sovrum. 
För optimal funktion kan två Fresh flow-aggregat enkelt sammanlänkas via trådlös parkoppling och kan därigenom ventilera tryckneutralt i inbördes växelvis luftriktning.

  • Styrs trådlöst via app eller kontrollpanel
  • Montage i yttervägg ingen extra kanaldragning behövs
  • Utvecklad för den nordiska marknaden passar väggtjocklek 185-310 mm
  • Enkel att installera och bygga ut upp till 15 enheter per kontrollpanel
  • Tapetsering och övermålningsbar invändig del
  • Mycket energisnål 3 W stand by 1 W
  • Driftsäker ner till -20° C
  • Värmeåtervinning upp till 85%