Friskare och mindre allergier med bra ventilation

Eftersom vi tillbringar största delen av vår tid inomhus är det viktigt med en bra luftomsättning och behaglig temperatur, då det minskar risken för hälsoproblem och allergier. God ventilation kan inte förhindra allergi eller astma men påtagligt förbättra förutsättningarna att förbli frisk.

God luftväxling är extra viktigt om du är allergiker eller vill undvika att få problem med allergi.
Fresh erbjuder olika filter att använda vid friskluftsventilen, bland annat mot pollen.