Lev livet även i pollentider med filter från Fresh

Bjud inte in pollen i ditt sovrum och hem, Fresh har effektiva filter. Var rädd om dig och luften du andas.

Under våren och sommaren är det extra besvärligt för pollenallergiker. Nuförtiden finns det medel som lindrar, men det bästa är om man kan begränsa att få in pollen i sitt hem.
God luftväxling är extra viktigt om du vill undvika att få problem med allergi. Fresh erbjuder flera olika filter till dina friskluftsventiler. Genom att regelbundet byta och underhålla dina filter bibehålls den goda luftkvaliteten. 

Fresh har effektiva produkter som gör livet enklare i pollentider
• Friskluftsventiler • Flimmer®filter • Pollenfilter

Det finns olika filteralternativ till just din Fresh friskluftsventil
Pollenfilter är ett filter som effektivt begränsar pollen. Bra att använda där allergiker eller andra känsliga personer vistas.
Fresh Flimmer®filter stoppar högeffektivt föroreningar i luften, som pollen och vägdamm. Utmärkt för allergiker och andra känsliga personer. Flimmerfiltret är en svensk filterkonstruktion som stoppar partiklar ner till PM2.5. Det filtrerar bort partiklar och får dem att stanna kvar i filtret tack vare dubbla lager med elektrostatiskt laddade fibrer.

Sköt om och byt dina filter regelbundet
Fresh Flimmer- och pollenfilter har en lång livslängd. För att säkerställa god luftkvalitet och bibehålla flödet bör filtret bytas en till två gånger per år.
Standardfiltret är tvättbart, använd mild tvållösning, gärna en till två gånger per år.

Våra filter är i sin helhet miljöanpassade och sorteras som brännbart.
Tänk på att effektiva filter sätter ner luftgenomströmningen och du kan behöva öka antalet ventiler för att få in tillräckligt med frisk luft.

Läs mer här 
https://fresh.se/din-inomhusmiljo/ventilation-sa-fungerar-det/allergier

Filter o ventil miljöbild.jpg
 

Fresh rekommenderar