0001-01-01

Hur märker jag att min ventilation behöver förbättras?

Tecken på dålig ventilation är t.ex. imma på fönster, att det känns instängt, unken luft och hög luftfuktighet.