0001-01-01

Hur mycket skall jag ventilera?

Grundregeln för god inomhusmiljö är att luften i din bostad (räkna hela bostadsytan) ska bytas ut varannan timme.