0001-01-01

Ska det vara undertryck eller övertryck i mitt hus?

Normalt vill man alltid ha ett visst undertryck, annars finns risk för att varm fuktig luft trycks ut i husets väggar och tak. Undertryck skapar man enklast genom att installera fläktar, t.ex. badrumsfläktar eller en kanalfläkt.