0001-01-01

Kan man ändra luftriktningen på en Intellivent Celsius?

Nej, fläkten är ej reversibel och skall placeras i det övertempererade utrymmet.