0001-01-01

Hur byter jag filter på min F100 Thermo?

För att komma åt filtret måste kåpan demonteras. Detta görs genom att skruva av den motsols. Montering sker i omvänd ordning, skruva medsols tills det hörs ett klick. Nu är ventilen grundinställd.