0001-01-01

Jag behöver tilluft men är pollenallergiker, vad gör jag?

Fresh väggventiler levereras som standard med damm- och insektsfilter. Som tillbehör finns pollenfilter som avskiljer smuts och pollenpartiklar och det finns även ett tätare miljöfilter som har en ännu högre avskiljningsgrad och passa särskilt bra där pollenallergiker vistas. Till väggventilen TL98F finns även flimmerfilter.