0001-01-01

Jag bor nära havet och har Fresh väggventiler. Det blåser ofta kraftigt mot fasaden och jag upplever drag inomhus. Vad finns det för hjälpmedel?

Det finns 2 typer av tillbehör för att minska att det blåser hårt in i ventilerna. 1. Byta ut befintligt fasadgaller mot Stormkåpa, tyfon eller regnskydd. 2. Montera en stormsäkring inuti kanalen.