0001-01-01

Jag har idag en standard väggventil och önskar få bort störande ljud utifrån. Kan jag på något enkelt sätt byta till en dB ventil?

För att byta till en dB ventil behöver man borra upp befintligt hål i väggen till 125 alt 150mm beroende på vilken dB ventil man väljer. Det p.g.a. att ljudreduceringen i dB ventilerna sitter i genomföringen som har större diameter än standard plast modulrör. Titta gärna på dB ventilen TL80DE-dBs.