0001-01-01

Vintertid när det är flera minusgrader ute får jag kondens och isbildning på mina väggventiler. Vad beror det på och hur ska jag göra för att lösa problemet?

Vintertid vid minusgrader utomhus kan man råka ut för kondensbildning/isbildning på väggventiler. Anledningen är att varm inomhusluft kondenserar mot en kall yta. Ju fuktigare luften är ju mindre kall behöver ytan vara och mer vatten fälls ut. Detta är dock väldigt ovanligt men kan bero på flera saker. Till exempel stor fuktbelastning inne i bostaden. (dusch med öppen dörr, akvarier, tvätt mm) Ett felaktigt frånluftflöde kan också orsaka detta problem. För att undvika kondens/isbildning måste alltså ventilerna stå öppna och frånluften fungera.