Värmeåtervinning

Att återvinna värmen ur frånluften är en bra insats för att förbättra inomhusklimatet och sänka energikostnaderna.