FCX aggregat

Fresh Advance FCX 90 är ett tyst värmeåtervinningsaggregat med hög energieffektivitet och hög återvinningsgrad. Aggregatet är avsett för montage på vägg i tvättstuga, grovkök, förråd eller liknande. Finns i två modeller, toppanslutning i vänster- eller högerutförande. Enkel och smidig användning och injustering via kontrollpanel eller App.