Ventilationsaggregat FCX90 TH

Värmeåtervinningsaggregat med modern appstyrd teknologi. Tillverkad i återvinningsbart material. Enkel installation.

 • Förvärmare
 • Tystgående
 • Låg vikt för enkel installation
 • Behovsstyrning
 • Appstyrning

Produktinformation

Advance FCX90 är utformad för att erbjuda högsta möjliga komfort och kontroll som agaranterar bästa möjliga kundupplevelse.
Designad med den senaste CFD* tekniken. Säkerställer FCX90 att luftflöden maximeras genom enheten, buller minimeras och energianvändning likaså.

Luftkvalitet och hälsa
Vi har strävat efter att göra FCX90 till att bli den mest flexibla lösningen på marknaden. Utgångspunkten vid designen av FCX90 har varit att säkerställa att den verkligen förbättrar livskvaliteten.
Genom vårt sortiment av filter kan även hus i starkt urbaniserade områden filtrera bort föroreningar.

Ventilation - som du vill ha det
Systemet är byggt att vara så flexibelt som möjligt för att täcka alla olika behov i hemmet. Med en programerbar styrenhet är det möjligt att öka eller minska hastigheten beroende på temperaturer och årstider.

Låga ljudnivåer
Med optimering av varje komponent i FCX90 är motor- och luftflödesbuller minimerade.

Motströmsväxlare
Aggregaten har en högeffektiv motströmsväxlare gjord av tunna polyetenlameller. De täta lamellerna förhindrar att uteluft blandas med frånluft. En fördel med polyetenväxlare är att lamellerna inte deformeras vid en eventuell isbildning.


Automatisk sommarbypass
Sommarbypass gör det möjligt att förse byggnaden med sval uteluft som inte värms upp av värmeväxlaren. Den varma inomhusluften ersätts då av sval uteluft nattetid så långt det är möjligt.
Bypasspjället öppnar och stänger helt automatiskt. Spjället styrs av temperaturbetingelser som måste uppfyllas.
Temperaturerna går att ändra i programeringsmenyn.

Frostskydd
FCX aggregaten är utrustade med automatiskt frostskydd av värmeväxlaren för att säkerställa en optimal drift även vid låga utomhustemperaturer. I första hand går förvärmaren in och höjer temperaturen så att is ej bildas.
Vid isbildning i växlaren kommer tilluftsfläkten att varva ned.
Detta sker i flera steg.

Kontrollpanel
Inbyggd styrpanel för att reglera aggregatet, men även möjlighet att styra via app.

* CFD (Computational Fluid Dynamics) eller beräkningsströmsdynamik
Visa mer Visa mindre

Specifikation

 • Artikelnummer
  841682
 • Elförsörjningsfas
  1-fas
 • Material
  Plast
 • Bredd (mm)
  800
 • Djup (mm)
  550
 • Höjd (mm)
  865
 • Placering
  Vägg, Golv
 • Benämning
  Ventilationsaggregat FCX90 TH
 • Spänning (V)
  230
 • Trådlös
  WiFi
 • Typ av motor
  EC
 • Typ av plast
  ABS
 • Etim kod
  EC011286
 • Finfo/Vilma number
  0
 • Maximal omgivningstemperatur (°C)
  40
 • Minimal omgivningstemperatur (°C)
  -20
 • EAN 13
  7318118416822
 • RSK
  0
 • E-nr
  0