FDX aggregat

Ventilationsaggregat med värmeåtervinning – på enklast möjliga sätt