FRX 350 TEH

Fresh FRX 350 TEH är svensktillverkade högkvalitativa värmeåtervinningsaggregat konstruerade och tillverkade i Sverige. Tack vare detta uppfylls de krav som finns i Sverige på kvalitet, servicevänlighet, enkel skötsel och högsta energibesparing/ energiklass. Självklart uppfylls ErP 2018.
 • Toppanslutet
 • Styr & Regler: Komplett med kontrollpanel
 • Värmeåtervinning: Rotor
 • Eftervärmare: El eller vattenvärme
 • Tillbehör: Spjäll, batterier mm

Produktinformation

Fresh roterande värmeväxlare, toppanslutet, eftervärmare el, tilluft höger (TEH)

Allmänt
Aggregaten med toppanslutning.

Utförande
FRX serien är tillverkat i aluzink-plåt. Höljet är isolerat med 50 mm mineralull och aggregaten kan därför placeras i kallt utrymme:

Filter
Aggregaten levereras med ePM1 60% (F7) filter på tilluften och ePM10 60% (M5) filter på Frånluften. Filterlarm fås via tid i manöverpanelen.

Fläktar
Aggregaten levereras med EC motorer. Hastigheten ställs in individuellt för till och frånluftsfläkten.

Värmeväxlaren
Den effektiva roterande värmeväxlaren med verkningsgrad upp till 85% möjliggör ett minimalt behov av tillskottsvärme. Ingen dräneringsanslutning behövs. I första hand försöker aggregatet att uppnå önskad temperatur via den roterande värmeväxlaren, räcker inte det till täcker det inbyggda elektriska eftervärmningsbatteriet eller det externa vattenbatteriet resterande behov. Till vattenbatterierna finns kompletta tillbehörspaket för en effektiv reglering.

Styr & Regler
Aggregatet kan styras efter tilluftreglering, med eller utan uteluftkompensring eller frånluftsreglering. Sommartid när värmeåtervinning ej erfordras, stoppar rotorn och förser på så sätt fastigheten med svalare luft (frikyla).

Det är möjligt att behovsstyra ventilationen med givare för t ex CO2, relativ fuktighet, tryck.

Det finns även möjlighet att styra aggregatet via inbyggt tidur.

Aggregaten kan även kommunicera via Modbus protokoll.

Automatikboxen är lätt åtkomlig tack vare att den sitter på aggregatets utsida och man behöver ej öppna aggregatet för att ansluta givare etc

Manöverpanel
All programmering sker via medföljande manöverpanel, där även data från givare och eventuella larm avläses

Specifikationer
Kapacitet: Max 350 l/s vid 150 Pa
Mått: L=1400 mm, B=800 mm, H=1400 mm
Anslutningsdimension: Ø 250 mm
Vikt: 285 kg
Fläktar:
frånluft - 448 W / 2,80 A
tilluft - 448 W / 2,80 A
Max effektförbrukning: 5,9 kW / 12,8 A (vid elbatteri)
Spänning: 3-fas, 400 V
Temperaturverkningsgrad: 81 %
Isolering: 50 mm
Filter: ePM1 60% (F7) / ePM10 60% (M5)

För exakta uppgifter vid olika driftsfall använd Fresh Designer. Fresh Designer finns att ladda ner under fliken Ladda ner.

Snabbfakta
• Toppanslutet
• Styr & Regler: Komplett med kontrollpanel
• Värmeåtervinning: Rotor
• Eftervärmare: El eller vattenvärme
• Tillbehör: Spjäll, batterier mm
• Högeffektiv roterande växlare
• 50 mm isolering i höljet
• Energieffektiva EC-motorer
• Möjlighet till behovsstyrd reglering
• Kommunikation med Modbus via RS-485
• Individuell inställning av till- och frånluftsflöde
Visa mer Visa mindre

Specifikation

 • Artikelnummer
  820312
 • Benämning
  FRX 350 TEH
 • Etim kod
  EC011286
 • EAN 13
  7318118203125