Luft ud

TOILET • BADEVÆRELSE • VASKERUM

 

Friske vådrum med friske ventilatorer

God ventilation er nødvendig i badeværelser og vådrum for at undgå fugtskader, skimmelsvamp og kulde. Er du i tvivl om, hvilken ventilator der passer bedst til dine behov? Vi guider dig til den bedste løsning.

Du får friske vådrum med god luftudskiftning. Sørg for, at du får ny luft ind ved at installere friskluftsventiler i tilstødende rum og sørg for, at luften kan cirkulere i hjemmet. Derudover bør du installere en mekanisk udsugningsventilator, der hurtigt og effektivt transporterer den fugtige luft væk - enten via en ventilationskanal eller direkte gennem husets ydervæg.

Badeværelsesventilatorer
I huse med naturlig ventilation er det ofte nødvendigt med en badeværelsesventilator i vådrum som f.eks. badeværelse og vaskerum. Husk at vælge en ventilator med fugtstyring i disse rum. Fresh sortiment af badeværelsesventilatorer forhindrer effektivt problemer med fugt i badeværelser og vådrum.

Tips til installation

  • Monter aldrig på en kanal, der allerede er brugt til en anden ventilator
  • Brug altid en aut. el-installatør til elektrisk installation
  • Ved montering i en ydervæg (ikke loftsmontering) anbefaler vi altid vindstop.
  • Brug dækplade til huller, der er større end ventilatoren

 


Placering ved brusebad/bad

 

Kanalventilatorer
I nogle tilfælde er der ikke et relevant sted til montering af en badeværelsesventilator. Så kan det være nødvendigt at montere en kanalventilator, der leder luften ud af badet eller vådrummet. Fresh har også ventilatorer til installation i kanalsystemer. Ved hjælp af kanalventilatorer kan du let øge udsugningen i vådrum og derved forbedre dit indeklima.

Tips til installation

  • Lyddæmp før og efter kanalventilatoren eller ved hver indblæsnings- og udsugningsventil
  • Isoler altid kanaler i kolde områder for at undgå kondens.

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.