Om Fresh

Fresh är en av Skandinaviens ledande leverantörer av ventilationsprodukter. Vi har sedan 70-talet levererat högkvalitativa lösningar och system för en bättre innemiljö till kunder över hela världen.

Svensktillverkad design och kvalitet

Med en egen konstruktionsavdelning och tillverkning i Småland erbjuder vi korta ledtider, hög flexibilitet och kvalitet. Vi tillverkar, designar och utvecklar för lång livslängd med hög driftssäkerhet. 

 

Ägare

Volution Group plc

Volution Group är en ledande leverantör av ventilationsprodukter med Norden, Storbritannien, Centraleuropa och Australasia som primära marknader. Gruppen erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa produkter utvecklade för att möta kunders och slutanvändares behov.

För mer information besök volutiongroupplc.com.