VÄRMEÅTERVINNING

Hållbart och kostnadseffektivt

Ventilation med värmeåtervinning är en hållbar metod för att skapa en bra inomhusmiljö och sänka sina energikostnader. Fresh ventilationsenheter använder den varma energirika inomhusluften och återvinner den genom att värma upp den svala utomhusluften. På detta sätt sparar du energi samtidigt som du får ett bättre inomhusklimat. Hög komfort med minimal risk för kallras.

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.