Må bra hemma

Grundregeln för god inomhusmiljö är att luften i din bostad ska bytas ut varannan timme. Det måste finnas ett samspel mellan tilluft, frånluft och luft som rör sig mellan rum. Vi guidar dig till en bra inomhusmiljö, så att du ska må bra hemma.

 

Frisk luft IN  ·  Luft MELLAN rum  ·  Luft UT ur bostaden

 

Ofta kan du själv lösa många av dina ventilationsproblem. För att välja rätt lösning och produkt är det viktigt att du vet vilken TYP av ventilation du har i din bostad: självdrag, mekanisk frånluft eller mekanisk tilluft/frånluft. För god ventilationär det viktigt att du vet HUR luften cirkulerar i hela bostaden: luft in, luft ut och den ofta bortglömda luften som rör sig mellan rum.

Självdrag

- vanligt i hus byggda fram till 1960-talet

Ventilation med självdrag är vanligt i hus byggda innan 1960-talet. Principen bygger på skillnaden mellan inne- och utetemperatur och fungerar därför väldigt olika beroende på årstid. Husrenovering, tilläggsisolering, byte av värmesystem och byte av fönster kan också påverka ventilation som bygger på självdrag negativt.

Problem och förslag på lösning i bostäder med självdragsventilation:

För dålig luftväxling under den varma årstiden
Ofta kan självdraget då behöva förstärkas med frånluftsfläktar. Läs mer om frånluftskanalerna här.

Dålig cirkulation mellan rum
Otillräcklig cirkulation mellan rum, det vi brukar kalla överluft, avhjälps oftast med friskluftsventiler och/eller ventilationsgaller. Läs mer under avsnittet Luft mellan rum.

Luft mellan rum

Mekanisk frånluft

- vanligt under 1970-talet och framåt

Ventilation med mekanisk frånluft är vanligt i hus från 1970 och framåt. Principen är densamma som självdrag med skillnaden att du drar ut luften mekaniskt med hjälp av fläktar. Fläkten är kopplad till ett kanalsystem och kan vara placerad på vinden, i spiskåpan eller i en huv ute på taket.

Problem och förslag på lösning i bostäder med mekanisk frånluftsventilation:

Torr eller ofräsch luft
Ofta beror dessa problem på att det är för få friskluftsventiler installerade i rummen. Ibland kan även inställningen av befintliga fläktar behöva ses över. Läs mer under avsnittet Sovrum och allrum.

Sovrum och allrum

Mekanisk tilluft/frånluft

- förekommer från 1980-talet och framåt

Ventilation med mekanisk tilluft/frånluft är vanligt i hus från 1980 och framåt. Ett mekaniskt till/frånluftssystem med värmeväxlare för värmeåtervinning, tillsätter och tar ut exakt rätt mängd luft i bostaden. Du får ett bra inneklimat med ventilation i perfekt balans och du kan dessutom göra en energibesparing på upp till 8 000 kWh/år*.
(*källa: energimyndigheten)

Problem och förslag på lösning i bostäder med mekanisk frånluftsventilation:

Dålig luft eller otillräcklig cirkulation
Om det uppstår problem trots att ett mekaniskt ventilationssystem är installerat i bostaden, kan inställningarna för anläggningen behöver ses över. Var också noga med regelbundna filterbyten och rengöring av kanaler.

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.