KANALFLÄKTAR

Förbrukad luft ut ur ditt hem – Badrum • Toalett • Tvättstuga
Med hjälp av kanalfläktar kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.

  • Totalt: 3
  • Totalt: 3

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.