Jag bor nära havet och har Fresh väggventiler. Det blåser ofta kraftigt mot fasaden och jag upplever drag inomhus. Vad finns det för hjälpmedel? Det finns 2 typer av tillbehör för att minska att det blåser hårt in i ventilerna. 1. Byta ut befintligt fasadgaller mot Stormkåpa, tyfon eller regnskydd. 2. Montera en stormsäkring inuti kanalen. 
 Vilka fördelar har en väggventil jämfört med en fönsterventil?  En väggventil har flera fördelar jämfört med en fönsterventil. t.ex. flera filteralternativ, högre flöde/kapacitet, bättre spridningsbild - vilket minskar drag i vistelsezonen och de flesta väggventiler finns även i en ljudreducerande variant.
 Vintertid när det är flera minusgrader ute får jag kondens och isbildning på mina väggventiler. Vad beror det på och hur ska jag göra för att lösa problemet?  Vintertid vid minusgrader utomhus kan man råka ut för kondensbildning/isbildning på väggventiler. Anledningen är att varm inomhusluft kondenserar mot en kall yta. Ju fuktigare luften är ju mindre kall behöver ytan vara och mer vatten fälls ut. Detta är dock väldigt ovanligt men kan bero på flera saker. Till exempel stor fuktbelastning inne i bostaden. (dusch med öppen dörr, akvarier, tvätt mm) Ett felaktigt frånluftflöde kan också orsaka detta problem. För att undvika kondens/isbildning måste alltså ventilerna stå öppna och frånluften fungera.
 Jag har idag en gammal F80 ventil och skulle vilja byta den mot någon nyare med mer modern design. Vad ska jag ha för produkter?  

Man kan byta den invändiga ventildelen till TLF serien. TLF ventilen har flera fördelar gentemot F80.

* Bättre spridningsbild

* Högre flöde

* Dolt steglöst spjäll

Du behöver då TLF invändig del med stosar (artnr: 249833)

Med TLF får du en fyrkantig invändig del med modern design och ett dolt spjäll istället för snöre som på din gamla F80.

 Jag ska installera väggventiler i min villa och undrar om det finns någon väggventil i andra färger än vit på insidan?  De invändiga ventilerna finns för nuvarande endast i vit plast. Till fasaden finns dock galler i många olika färger och utförande.
 Hur byter jag filter på min F80 ventil?  För att komma åt filtret måste kåpan tas bort. Detta görs genom att öppna ventilen, tryck på kåpan samtidigt som den vrids medsols. Nu har kåpans bajonettfattning släppt och filtret är åtkomligt. Montering sker i omvänd ordning.
 Hur byter jag filter på min F90 ventil?  Filtret är monterat inuti kåpan, vilken är enkel att demontera. Stäng spjället genom att trycka reglaget under kåpan mot väggen. Sen är det bara att dra kåpan rakt ut från ventilen.
 Hur byter jag filter på min TL98F ventil?  Filtret är monterat inuti kåpan, vilken är enkel att demontera. Det är bara att dra den rakt ut från ventilen.
  Hur ofta bör jag byta filter i mina friskluftsventiler?  Det beror på filterklass och omgivningen men för att säkerställa god luftkvalité och bibehållet flöde bör filtret generellt rengöras/bytas 1-2 ggr/år. Standardfiltret är tvättbart, använd mild tvållösning. Pollen, miljö och flimmerfilter byts mot nytt. Observera att finare filterklass (högre partikel avskiljning) innebär tätare filterbyten och minskat flöde.
 Hur byter jag filter på min F100 Thermo?  För att komma åt filtret måste kåpan demonteras. Detta görs genom att skruva av den motsols. Montering sker i omvänd ordning, skruva medsols tills det hörs ett klick. Nu är ventilen grundinställd.
 Jag har idag en standard väggventil och önskar få bort störande ljud utifrån. Kan jag på något enkelt sätt byta till en dB ventil?  För att byta till en dB ventil behöver man borra upp befintligt hål i väggen till 125 alt 150mm beroende på vilken dB ventil man väljer. Det p.g.a. att ljudreduceringen i dB ventilerna sitter i genomföringen som har större diameter än standard plast modulrör. Titta gärna på dB ventilen TL80DE-dBs. 
 Jag behöver tilluft men är pollenallergiker, vad gör jag?  Fresh väggventiler levereras som standard med damm- och insektsfilter. Som tillbehör finns pollenfilter som avskiljer smuts och pollenpartiklar och det finns även ett tätare miljöfilter som har en ännu högre avskiljningsgrad och passa särskilt bra där pollenallergiker vistas. Till väggventilen TL98F finns även flimmerfilter.

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.