PLAST

Kanaldragning för god ventilation i ditt hem
Kanalsystem för både cirkulär och rektangulär kanaldragning. Utmärkt för diskreta synliga kanaldragningar, men går naturligtvis även att bygga in. Systemet består av kanallängder, böjar, övergångar cirulärt/rektangulärt mm vilket gör att det blir väldigt flexibelt.

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.