Kontaktuppgifter

Kundservice Sverige
Kundsupport och order Sverige
0470-70 77 80 
order@volutiongroup.se

 

Teknisk support Sverige
0470-70 77 90
support@volutiongroup.se

 

Reklamationer och returer återförsäljare
0470-70 77 50
rma@volutiongroup.se

 

Försäljning Sverige
Försäljningschef
Kristofer Söforth
0470-70 77 59
kristofer.soforth@volutiongroup.se

 

Försäljningsansvarig Norr - Grossist & Installatör, GDS
Mattias Edlund
0470-70 77 94
mattias.edlund@volutiongroup.se

 

Försäljningsansvarig södra Norrland - GDS, Grossist & Installatör
Patrik Quadt 
0470-70 77 61
patrik.quadt@volutiongroup.se

 

Försäljningsansvarig Mitt - Grossist & Installatör
Clas Ericson
0470-70 77 53
clas.ericson@volutiongroup.se

 

Försäljningsansvarig Mitt - GDS, KAM
Gilbert Björklund
0470-70 77 10
gilbert.bjorklund@volutiongroup.se

 

Försäljningsansvarig Stockholm/Mälardalen - Grossist & Installatör, KAM
Peter Sidenborn
0470-70 77 13
peter.sidenborn@volutiongroup.se

 

Försäljningsansvarig Stockholm/Mälardalen - GDS, KAM
Jan Brunö
0470-32 42 44
jan.bruno@volutiongroup.se

 

Försäljningsansvarig Väst - GDS, Grossist & Installatör, KAM
Peter Lindfors
0470-70 77 47
peter.lindfors@volutiongroup.se

 

Försäljningsansvarig Sydost - GDS, Grossist & Installatör, KAM
Tommy Rosén
0470-70 77 03
tommy.rosen@volutiongroup.se

 

Försäljningsansvarig Syd - Grossist & Installatör, GDS
Kristian Friberg
0470-70 77 19
kristian.friberg@volutiongroup.se

 

Försäljningsansvarig Syd - GDS
Jonny Hörnell
0470-70 77 87
jonny.hornell@volutiongroup.se

 

Försäljningsansvarig Syd - Grossist & Installatör, KAM
Håkan Nilsson
0470-70 77 70
hakan.nilsson@volutiongroup.se

 

Försäljning Norge
Sales Manager Norge
Ingar Spigseth
0047 93 45 09 80
ingar.spigseth@volutiongroup.no

 

Distriktsansvarig
Erik Gundersen
0047-97 14 11 57
erik.gundersen@volutiongroup.no

 

Distriktsansvarig GDS
Terje Skogsøy
0047-91 14 44 00
terje.skomsoy@volutiongroup.no

 

Kundsupport Norge
0047-23 14 18 10

 

Adress
Volution Norge AS
Verkseier Furulundsvei 16B, 4. etg
N-0668 Oslo

 

Försäljning Finland
Sales Manager Finland, Russia, Ukraine, Baltic
Olli-Pekka Mannermaa
FI: +358 400 208 467 / RU: +7 921 907 5797
olli-pekka.mannermaa@volutiongroup.fi

 

Market Coordinator / Office
Eeva Mann
+358 40 163 2033
eeva.mann@volutiongroup.fi

 

Adress
Pax Finland
Tikkurilantie 68 A
FI-01300 Vantaa

 

Försäljning Danmark
Sales Manager Jylland
Arne Sloth
+45 5353 5226
asl@volutiongroup.dk

 

Sales Manager Sjælland/Fyn
Preben Vilhelmsen
+45 2277 4859
preben.vilhelmsen@volutiongroup.dk

 

Support +45 6916 9500, support@volutiongroup.dk
Order ordre@volutiongroup.dk

 

Försäljning Export
Export Sales Manager 
Patrik Johansson
+46 470-70 77 12
+46 70-582 24 96
patrik.johansson@volutiongroup.se

 

Export Sales   
Erik Birgersson
+46 470-70 77 64
erik.birgersson@volutiongroup.se

 

VD
Andreas Löfstrand
0470-70 77 05
070-142 49 60
andreas.lofstrand@volutiongroup.se

 

Personal
HR Business Partner
Martin Åkerman
0470-70 77 01
martin.akerman@volutiongroup.se

 

Produkt och Marknad
Product and Marketing Manager
Monica Törnqvist
0470-70 77 21
monica.tornqvist@volutiongroup.se

 

Product Manager
Stefan Johnsson
0470-70 77 30
stefan.johnsson@volutiongroup.se

 

Product Manager 
Thomas Johnsson
070-542 60 76
thomas.johnsson@volutiongroup.se

 

Teknik, Miljö och Kvalitet
Teknik- och kvalitetschef
Urban Jangedahl
0470-70 77 06
urban.jangedahl@volutiongroup.se

 

Visselblåsning
En extern individ som av sannolika skäl, tror att olämpligt affärsbeteende eller ett brott mot lagen pågår eller har ägt rum bör initialt ta upp frågan skriftligen med sin kontaktperson hos Volution.
Emellertid har en extern individ också alternativet att rapportera oro anonymt genom Volution Speak Up-kanalen - med hänvisning till referensen "Volution". Volutions Speak Up-kanal återfinns i Volution Group Code of Conduct & Whistleblowing policy https://www.volutiongroupplc.com/sustainability/policies/

 

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.