Kan jag sätta min badrumsfläkt i taket? Ja, alla Fresh fläktar är konstruerade så att de kan monteras både i tak och vägg. Tänk dock på att kallrasskydd aldrig ska användas vid takmontage, utan endast vid montage genom yttervägg.
Finns det en fläkt som reagerar på lukt? Ja, Intellivent SKY är världens första badrumsfläkt med luktsensor.
Appen får ingen kontakt med min Intellivent SKY Kontrollera så du har Bluetooth påslaget på telefonen samt att du gett appen tillåtelse att använda Bluetooth. Detta görs under inställningar och scrolla sedan ner till appen och gå in och tillåt Bluetooth.   

Finns det en fläkt som kan styras via App? Ja, Intellivent SKY har denna funktion. Appen heter Fresh Ventilation och finns till både iOS och Android.
Får jag som privatperson montera en badrumsfläkt? Du får montera upp fläkten på väggen eller i taket men inte utföra den elektriska installationen. Fast elinstallation ska ske av behörig elektriker.
Kan Intellivent gå med ett grundflöde/kontinuerlig drift och även automatiskt höja varvtalet om fuktnivån i rummet stiger? Ja, denna funktion finns på alla Intellivent modeller. Du kan dessutom välja vilket varvtal du vill ha på grundflödet.
Kan jag montera en badrumsfläkt i en befintlig självdragskanal? Ja det kan man göra, om det är en enskild kanal. Kontrollera även att kanalen är isolerad och tät.
Kan man avaktivera vädringsfunktionen på Fresh Intellivent? Intellivent SKY - Ja, via App.
Intellivent S, P, 2.0 & "1" - Nej, vädringsfunktionen är alltid aktiv oavsett installationsalternativ och kan ej avaktiveras.
Kan jag placera min badrumsfläkt vart som helst i badrummet? Det beror på fläktens IP klass. Alla Intellivent (SKY, S, P, 2.0 & "1") har IP klass 44 och får därmed monteras i zon 1.
Finns det en fjärrkontroll till Intellivent? Intellivent S, P, 2.0 & "1" - Nej, styrpanelen sitter på fläktens högra sida under frontkåpan.
SKY - Nej, men du kan styra fläkten via App eller via touchpanelen på fläktens högra sida.
Kan man avaktivera fuktstyrningen helt på Intellivent? Intellivent SKY - Ja både via App och touchpanel. Intellivent S, P, 2.0 & "1" - Ja via touchpanel. Titta under Avancerade Funktioner - Val av fuktkänslighetsläge i manualen.
Kan S100HT gå med ett grundflöde/kontinuerlig drift och även automatiskt höja varvtalet om fuktnivån stiger? Nej, den modellen har inte funktionen kontinuerlig drift. Välj istället någon av Intellivent modellerna.
Jag har ett kraftigt kallras i min självdragskanal i badrummet. Vad beror det på? Det kan bero på flera saker. Till exempel: stark frånluft i andra utrymmen, som köksfläkt, kamin. En annan orsak kan vara olika väderförhållanden. Uppstår detta problem ofta kan man montera en badrumsfläkt som går kontinuerligt.
Jag letar efter en badrumsfläkt som kan aktiveras med ett snöre, har ni det? Ja, på Intellivent S, P, 2.0 & "1" kan man montera ett dragsnöre (ingår i förpackningen). Drar man i snöret så startar fläkten och går inställd timer tid, 5, 15 eller 30 minuter.
Finns det en fläkt där man kan ta loss propellerbladen för att enklare rengöra fläkten? Ja på de flesta Intellivent modellerna kan man ta loss propellerbladet.
Intellivent "1" (2009-2014) - Ej avtagbar propeller
Intellivent S, P & 2.0 (2014-->) - Avtagbar propeller
SKY - Avtagbar propeller
Jag har nyligen installerat en kamin i mitt hus. Jag skulle nu vilja sprida överskottsvärmen till ett angränsande rum i huset med hjälp av en fläkt som jag kan varvtalsreglera. Om du ska sprida värmen till ett angränsande rum kan du använda vår värmeflyttare Intellivent Celsius. Den har både inbyggd varvtalsreglering och termostat. Som tillbehör finns en kortare väggenomföring samt galler. (135114)
Kan jag montera Intellivent Celsius i min bastu? Nej, max omgivningstemperatur för fläkten är 50°C.
Kan man ändra luftriktningen på en Intellivent Celsius? Nej, fläkten är ej reversibel och skall placeras i det övertempererade utrymmet.

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.