Plast

Kanalsystem för både cirkulär och rektangulär kanaldragning. Utmärkt för diskreta synliga kanaldragningar, men går naturligtvis även att bygga in. Systemet består av kanallängder, böjar, övergångar cirulärt/rektangulärt mm vilket gör att det blir väldigt flexibelt.