SLANGAR

För hem och industri
Vi på Fresh har ventilationsslangar för flera ändamål. Alla våra slangar är typgodkända och utvecklade för att klara de högsta kraven inom ventilation.

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.